Sparbanksstiftelser i Skåne

De fem sparbanksstiftelserna i Skåne bidrar alla till lokal och regional utveckling genom engagemang och ekonomiskt stöd. Sparbanksstiftelserna verkar i olika geografiska områden som i vissa fall överlappar varandra. Du är välkommen att kontakta den stiftelse som verkar i just ditt område.

Sparbanksstiftelsen Gripen stödjer lokala projekt i följande kommuner: Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.