Utdelningspolicy

Stiftelsen Gripen lämnar ekonomiska anslag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling och som främjar näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur.

Stiftelsen tar emot ansökningar löpande under året. Vi vill att ansökning görs via Stiftelsens ansökningsformulär.

Vid större projekt är det viktigt att Stiftelsen får medverka i arbetet från start. Kontakta oss då gärna via telefon (för kontaktuppgifter se fliken kontakt).

Stiftelsen prioriterar projekt:

 • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling
 • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål
 • där sökanden gör en egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc)
 • som riktar sig till ungdomar
 • som gynnar bygden
 • som gör samhällsnytta
 • med etik- och miljöprofil

Stiftelsen prioriterar lågt/lämnar inte anslag till projekt med följande syfte:

 • Ändamål som normalt skattefinansieras/bedrivs av kommun, region eller stat
 • Studier/utbildning för enskild person oavsett nivå eller område
 • Partipolitiska eller religiösa organisationer/verksamheter
 • Rena driftsbidrag
 • Anslag till enskild idrottsutövare.
 • Resor av olika slag.
 • Projekt med inslag av egennytta
 • Återkommande satsningar – normalt beviljas endast engångsbidrag

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av anslag lämnas inte.
Projekten ska slutföras enligt i ansökan inlämnad tidplan.

Stiftelsen kan på eget initiativ starta projekt.