Bräcke Mölla i nya kläder

2018-12-18 – Under hela oktober har byggnadsställningar varit resta runt Bräcke Mölla. De gamla spånen på möllans böle (kropp) har blivit i allt sämre skick. Och nu med delfinansiering av Stiftelsen Gripen och Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet har vi fått möjlighet att byta till nya spån.

ARBETET BÖRJADE MED ställningsbygge, som blev försenat på grund av regn och mycket kraftiga vindar. När vi väl kunde börja riva ner de gamla spånen fann vi och Kyrktak Bygg att detta skulle bli ett mycket mer omfattande arbete än vi planerat. På stora delar av kroppen har det under de gamla spånen suttit tätspikad tjärad lumppapp. Troligen blev detta spikat på undertaket när möllan restes på Stattena i slutet av 1850-talet efter transporten från Värnamo. Lumppappen var med stor sannolikhet ett ytskikt. Senare har man lagt spån ovanpå lumppappen.

När vi väl började få bort detta papp fann vi omfattande rötskador på underliggande undertak. Även en del bärande delar har haft rötskador och angrepp av ”envis trägnagare”. Anticimex har undersökt och vi har tagit ut borrprov på kärnvirket. Bedömningen är att bärande delar klarat sig bra.

VI HAR TILLSAMMANS med Kyrktak lagt ner ett omfattande arbete att byta skadat undertak och byta
rötskadade delar. För att få ett ytterskal som ska hålla i många år har vi också plåtskott tak på fönster och dörrar samt plåt på fönsterfoder. Runt dörrarna har vi klätt med spån. Hela kroppen är sedan klädd med tjärdoppad furuspån. Med spånen på plats har vi tjärstrukit en extra gång.

Kyrktak har lagt ner 115 arbetsdagar och vi har lagt ner 130 ideella dagar på detta projekt.

Vi är stolta över att kunna bevara möllan som ett besöksmål och ett landmärke i vår bygd.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy