Projektet Byamor i Båstad hjälper nyanlända att lättare förstå svenska samhället

2017-06-29 – Projektet Byamor i Båstad hjälper nyanlända att inhämta kunskap om och förståelse för svenska samhället.

I november 2015 startade projektet Byamor i Båstad – nu möjliggör Sparbanksstiftelsen Gripen en fortsättning genom att tilldela projektet ett anslag.

Det var på senhösten 2015 som projektet Byamor startade i Båstad för att testa om metoden Stadsdelsmamma, som ursprungligen utvecklades i Berlin, även kunde fungera i en landsortskommun som Båstad. Sedan dess har tio invandrarkvinnor utbildats till samhällsguider för att på frivillig basis sprida samhällsinformation till familj, släkt, vänner och andra nyanlända på bostadsorten. Fram till oktober 2016 stöttades projektet ekonomiskt av Länsstyrelsen och nu har Byamor tilldelats medel från Sparbanksstiftelsen Gripen.

– Projektet har resulterat i att kvinnorna snabbt inhämtat kunskap om samhället som är svår att få på annat håll. Samtidigt har de spridit den till andra nyanlända och fått ökat engagemang och förståelse för det svenska samhället i allmänhet och Båstad i synnerhet, berättar integrationschefen Filippa Swanstein.

Kvinnorna har fått bättre kunskap i svenska språket och ökat självförtroende, vilket i sin tur har lett till att de flesta kvinnorna har fått arbete, praktikplats eller sökt sig till studier på högre nivå.

– För 2017 har Sparbanksstiftelsen Gripen möjliggjort en fortsättning av utbildningen av ytterligare Byamödrar i Båstad, och hjälper därmed till att öka inkluderingen av nyanlända i vårt samhälle.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy