Dags för game, set och matchning i Båstad

2017-09-14 – Nu ska företag och arbetssökande enklare hitta varandra genom ett nytt kompetensförsörjningsprojekt.

Att kunna anställa personal med rätt kompetens är viktigt för alla företag. Det gäller även för de som söker arbete att ha just den kompetens som efterfrågas. Frågor om kompetensförsörjning når ofta Båstad turism & näringsliv och det är företagen som är på jakt. Samtidigt finns det en grupp människor som står utanför arbetsmarknaden.

Projektet Game-Set-Matchning fick sin början i och med att företag på Bjäre märkte av brist på arbetskraft och rätt kompetens som ett av de allvarligaste hindren för att kunna växa.

Inom det nya projektet samverkar näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen.

– Det känns roligt och spännande för det kommer underifrån, från näringslivet, säger Karin Bengtsson, vd på Båstad turism & näringsliv.

Matchning innebär i det här fallet att hitta rätt person till tjänsten för företagens del. Något som i ett längre perspektiv bidrar till tillväxt.

Projektet ska genomföra insatser dels på företagsnivå där direkta matchningsinsatser görs utifrån företagens behov och dels på strategisk nivå där tanken är ett samarbete mellan näringsliv, kommun och Arbetsförmedling.

– Det är både kortsiktigt och långsiktigt. Vi har anställt en resurs som jobbar med det här, säger Karin Bengtsson.

Just nu genomförs en kartläggning av företagens behov. Exempel som tas upp på företag som upplever svårigheter med rekrytering av rätt medarbetare är industri, hotell och restaurang samt byggsektorn.

Konceptet ska sammanföra arbetssökande med näringslivet där behov finns av arbetskraft. Arbetskraften kan vara personer som i dag inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Människor som vill in på arbetsmarknaden som nu ska kunna matchas utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.

– Det är klart att nyanlända är en viktig målgrupp men det är inte den enda målgruppen, säger Karin Bengtsson.

Hon pekar på att det är viktigt för arbetssökande att lära sig spelet.

– Det handlar om att lära sig spelet och bli spelklar. Och ikläda sig matchtröjan och lämna avbytarbänken, säger hon.

Till projektet bidrar Arbetsförmedlingen med 350 000 kronor, Båstads kommun med 100 000 kronor och näringslivet tillsammans med Stiftelsen Gripen (tidigare Sparbanksstiftelsen) med 300 000 kronor. Sammantaget handlar det om 750 000 kronor.

Fredrik Liedholm är chefsjurist och HR-direktör på Lindab. Enligt honom kan det för företaget vara svårare än någonsin att hitta rätt kompetens.

– Inom byggindustrin där vi verkar råder en extrem högkonjunktur. Så detta är ett fantastiskt bra projekt, säger han.

Han ser gärna att Lindab kan stötta när det kommer till det nya projektet. Ett sätt att lyfta personer som kan arbeta istället för att vara beroende av bidrag och ge dem en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det finns massor med kompetens som sitter i de här grupperna. Vi tycker att det på riktigt är viktigt med samhällsengagemang, säger Fredrik Liedholm.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy