Finansieringen av ny brygga på Hallands Väderö snart i hamn

2019-10-11 – I våras stängdes bryggan i Kappelhamn på Hallands Väderö på grund av rasrisk. Med ett bidrag på 700 000 kronor är förhoppningen att ha en ny brygga på plats under nästa år.

Säkerheten gick inte att garantera, så bryggan i Kappelhamn på Hallands Väderö stängdes av tidigare i år. Det handlade om att väder och vind drabbat bryggan hårt under flera år och att det fanns stolpar som var så dåliga att det förelåg risk för ras.

Bryggan har stort värde när det gäller transporter till ön, men även räddningstjänsten har använt den.

Torekovs församling äger ön men Hallands Väderö får inga bidrag från kyrkan eller kommunen. Intäkterna kommer från uthyrningsverksamhet, arrenden och avgifter.

Nu väljer Backahill och Stiftelsen Gripen att tillsammans ge 700 000 kronor i anslag till renoveringen av bryggan i Kappelhamn. De uppmanar även fler att donera.

Bengt Paulsson är en av Hallands Väderös förvaltare. Han är väldigt tacksam för bidraget.

– Vi är glada för det stora intresset för bryggan och att näringslivet och Stiftelsen Gripen ser positivt på det hela, säger Bengt Paulsson.

 Kostnaden för att renovera bryggan och att borra en ny brunn på ön uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor.

Från öns sida gick man tidigare i år ut och efterlyste bidrag och donationer från alla som ville hjälpa till. Flera privatpersoner har också valt att öronmärka gåvor till Väderöfonden så att de ska gå till just Kappelhamnsbryggan. De medel som kommer in till fonden är till för natur- och kulturmiljövård på ön.

– Nu har vi inte enbart ett plusgironummer, utan Swish också. Men vi är inte i hamn än. Det återstår några hundratusen kronor till. Vi behöver donatorer för att klara det här. Många bäckar små kan bli ett stort hav, säger Bengt Paulsson.

Än så länge har rivning av den gamla bryggan genomförts och borrning påbörjats på ön.

– Vi har satt igång. De har borrat två borror och rivit den gamla Kappelhamnsbryggan, säger Bengt Paulsson.

Samtidigt säger han att det handlar om det han beskriver som lite av en chansning, då det fortfarande behövs pengar för att få projektet helt finansierat.

– Men det är bara tvunget att ha en brygga där, säger Bengt Paulsson.

De gamla trästolparna är borta. Dessa ska ersättas av järnstolpar som bättre ska stå emot väder och vind.

Exakt hur många bidragstagare som skänkt pengar till en ny brygga är i dagsläget oklart. Bengt Paulsson betonar att det ännu krävs fler donationer innan bygget är i hamn och att alla som vill kan bidra genom Väderöfonden. Förhoppningen är att det ska finnas en ny brygga på plats till våren nästa år.

Kappelhamn ligger i Hallands Väderös södra del.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy