Göran Persson gästade grön dag i Grevieparken

2018-02-05 – De gröna näringarna samlades i Grevie under måndagen. Nära 1 700 företag verkar inom de gröna näringarna i de NV-skånska kommunerna Båstad, Ängelholm, Höganäs, Åstorp och Örkelljunga.

I de gröna näringarna ingår exempelvis jordbruk, skogsbruk och trädgårdsföretag. Under hösten genomfördes en enkätundersökning bland dessa. Resultatet presenterades under måndagen i Grevieparken i Grevie. Bakom undersökningen står SLU Alnarp med stöd av Stiftelsen Gripen och LRF.

På plats fanns även Göran Persson, tidigare socialdemokratisk statsminister och finansminister. 2005 köpte han ett jord- och skogsbruk i Sörmland. På gården finns i dag 120 betande köttdjur och Göran Persson själv är väldigt engagerad i verksamheten.

– Det jag gör nu är att resa världen runt och tala, säger Göran Persson.

Hans tro på det svenska jord- och skogsbruket är ganska optimistisk.

– Det är en stark trend med låga priser och stort utbud, men konsumenterna vill också köpa direkt från producenterna. Och de är inte lika priskänsliga. Det kommer att finnas många möjligheter för entreprenörer i framtiden, säger Göran Persson.

En av utmaningarna han ser framför sig är när verksamheterna behöver skifta ägare då de yngre ska ta vid.

Snart drar valrörelsen igång på allvar och även Göran Persson kommer att bidra på något sätt, samtidigt som han inte vill sätta sig själv i förgrunden.

– Jag kommer att göra min lilla insats, men det är deras valrörelse. Jag håller mig i Sörmland, säger han.

En av de valfrågor han tror blir viktig handlar om pensionerna.

– Jag tror pensionerna blir jätteviktiga. De berör många. Vi har ett pensionssystem som inte är färdigt och som ger för låga pensioner, säger Göran Persson.

Att göra om systemet och få upp pensionerna uppskattar han skulle kosta i storleksordningen 20 miljarder kronor.

– Jag saknar politiken mycket. Men det var en sådan press. Jag stod i centrum i 13 år som finansminister och statsminister. Det var en lång och tuff period.

Under sitt anförande i Grevieparken skulle han prata om ”Landsbygdens bästa tid är nu”.

På plats i Grevie fanns nära 450 personer i publiken. Många hade svarat på den enkät som skickats ut och är på något sätt verksamma inom de gröna näringarna.

– Vi genomför det för att göra den gröna näringen synlig, säger Mats Nilsson, styrelseordförande i Stiftelsen Gripen.

Resultatet från undersökningen visade att många av de gröna företagarna mår bra, men att en tredjedel av företagarna har problem med finansieringen.

– Man är nöjd med sitt liv rent generellt och man är nöjd med sin hälsa. Intäkten från företaget är man inte lika nöjd med, säger professor Peter Lundqvist från institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp.

Undersökningen visar också att nästan 40 procent av de som svarat upplever problem med brottslighet på något sätt. Det handlar både om att man varit utsatt för brott och att man behöver jobba brottsförebyggande.




På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy