Kommunen satsar pengar på stöldmärkning

2017-09-01 – Höganäs satsar 100 000 kronor på att DNA-märka sina stöldbegärliga saker. Även kommunens invånarna uppmanas att göra det samma, med hjälp av sponsring.

För att minska antalet inbrott och stölder ska Höganäs kommun satsa 100 000 kronor på att DNA-märka sina saker, som är intressanta för tjuvar. Projektet är ett samarbete med polisen, räddningstjänsten och försäkringsbolag. Inbrotten började öka 2015 och fortsatte vara höga under början av 2016. Men i början av innevarande år sjönk antalet inbrott igen. Genom att satsa pengar på DNA-märkning av stöldbegärligt gods, hoppas kommunen minska ännu mer på inbrotten.

– Vi vill ta ytterligare ett steg för att få tryggare kommuninvånare. DNA-märkning kan vara det. Inbrotten minskar när buset vet att saker i Höganäs är märkta med DNA, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M).

I Staffanstorp sjönk inbrottsstatistiken med 37 procent vid ett liknande projekt. Och till hösten börjar märkningen av Höganäs kommuns all stöldbegärlig egendom. Men även allmänheten ska med hjälp av sponsring från Sparbanksstiftelsen Gripen erbjudas att märka sina saker. Ett kit för märkning ska med hjälp av sponsringen kunna köpas in för 300–400 kronor, enligt Peter Schölander.

– Vi ska köra igång en drive i kommunen under hösten, säger han.

DNA-märkning innebär att man på sina saker penslar på en vätska med ett unikt DNA. Det är osynligt men kan läsas av med en UV-lampa.

Kommunen ska också sätta upp skyltar vid infarterna för att informera om att det är DNA-märkt.

– Jag tror att det har en avhållande och avskräckande effekt. Och att det är lättare att få tillbaks grejorna om man skulle bli drabbad, säger Peter Schölander.

Det är troligen också svårare att avyttra stöldgods med DNA till hälare.

Av kommunens kostnad för projektet beräknas 45 000 gå till skyltar, 35 000 till märkningen av gods och 20 000 till flyers och tillstånd för skyltar. Kommunens säkerhetsansvariga Kristina Pålsson hoppas att märkningen ska ge effekt.

–Inbrotten brukar öka under höstens mörka månader. Man kan se att DNA-märkning gör skillnad, så vi måste satsa på det, säger hon.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy