Miljonsatsning på ungdomsfotboll (Båstad, Höganäs och Ängelholm)

2019-02-09 – Miljonsatsning på ungdomsfotboll – Stiftelse köper in 125 mål till klubbar

Stiftelsen Gripen går in med en miljon kronor i en satsning på ungdomsidrotten, som gagnar 20 fotbollsklubbar i fem kommuner, däribland Båstad, Höganäs och Ängelholm.

Bakgrunden är att nya rekommendationer på fotbollsmål för ungdomar drabbar många klubbar ekonomiskt. Stiftelsen Gripen har bestämt sig för att köpa in 125 mål till 20 klubbar i Båstad, Ängelholm, Höganäs, Örkelljunga och Åstorp, en investering om totalt en miljon kronor.

– Med tanke på att fotbollen är en idrott som aktiverar mer än 3 000 ungdomar i fem kommuner vill Stiftelsen Gripen hjälpa till. När ansökningar om bidrag till mål började komma in till Gripen tog vi kontakt med kommunerna för att hitta en helhetslösning. Kommunerna var mycket positiva och efter några möten kunde parterna enas om en modell för att stötta ungdomsverksamheten i samtliga fotbollsföreningar”, säger Stiftelsen Gripens vd Mats Nilsson i ett pressmeddelande.

Båstad är en av kommunerna som får ta del av pengarna till idrotten.

– En träffsäker och målinriktad satsning på barn- och ungdomsidrotten i Båstad kommun. Det gör stor skillnad att vi tillsammans med fyra andra kommuner samarbetar för att uppnå bästa resultat. Motsvarande samarbete mellan kommunerna vill vi försöka uppnå även i framtiden, det gagnar alla”, säger Mia Lundström ansvarig administratör på Mark och fritid, Båstad kommun.

I gengäld får klubbarna åta sig att genomgå en utbildning inom Skåneidrotten, ”Försnack”. Utbildningen är ett arbete med värderingar och attityder på grupp- och individnivå där ledarna i varje klubb utbildas av Skåneidrotten för att kunna hålla minst tre träffar med sina respektive grupper/lag. Målgrupperna är föreningarnas 11-16-åringar men också ledare och aktiva seniorer. Utbildningen handlar bland annat om värdegrundsarbete, allas lika värde med rättigheter och möjligheter, Barnkonventionen, vuxnas ansvar att agera, normer, diskriminering, mobbning och övergrepp.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy