Kort om Stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Gripen är nordvästskånes största allmännyttiga stiftelse. Stiftelsens förmögenhet kommer regionens invånare till godo i form av anslag som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nordvästra Skåne.

Sparbanksstiftelsen Gripen har enligt sitt stiftelseförordnande två ändamål. I korthet innebär de att man med medel från sin förmögenhets-avkastning dels ska främja sparsamhet och dels dela ut anslag i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde.

Stiftelsestyrelsens uppgift är att säkerställa att den förmögenhet som kunderna i Sparbanken Gripen/Öresund och deras föregångare byggt upp under generationer, stannar kvar i regionen och förvaltas på bästa sätt och att del av avkastningen går tillbaks till bygden.