Historik

Sparbanken Gripen har sitt ursprung i en mängd sparbanker i nordvästra Skåne. Av dessa är Strövelstorps Sparbank, som bildades år 1853, den äldsta. Stiftelsen Gripen bildades i samband med att Sparbanken Gripen år 2003 ombildades till bankaktiebolag, Sparbanken Gripen AB.

År 2010 gick Sparbanken Finn, med säte i Lund, och Sparbanken Gripen AB samman och bildade Sparbanken Öresund AB, i vilken Stiftelsen Gripen ägde 22 % av aktierna. Under 2014 avyttrade Stiftelsen hela sitt aktieinnehav i Sparbanken Öresund till Swedbank.

Det är avkastningen på Stiftelsens förmögenhet som gör det möjligt för Stiftelsen att dela ut anslag. Första utdelningen skedde år 2011.

historik