Förtroenderåd m.m.

 

Förtroenderåd

Att vara förtroenderåd är ett gammalt hedersuppdrag. Han eller hon ska vara både Stiftelsens och samhällets representant och ska spegla närings- och arbetslivet inom Stiftelsens verksamhetsområde. Förtroenderåden ska vara ambassadörer för Stiftelsen genom att såväl fånga upp synpunkter som att sprida kunskaper om Stiftelsen och dess verksamhet inom sitt nätverk.

Förtroenderåden utses av stämman och ska ha en geografisk spridning som speglar Stiftelsen Gripens verksamhetsområde (kommunerna Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga).

Läs mer om våra förtroenderåd här.

 

Valberedning

Valberedningen ska bestå av minst tre och max fem ledamöter. Det är förtroenderåden som utser ledamöter i Valberedningen.

Valberedningen har följande sammansättning:

Mats Johansson
Kjell-Göran Nilsson
Berit Rosvall

 
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy