Förtroenderåd m.m.

 

Förtroenderåd

Att vara förtroenderåd är ett gammalt hedersuppdrag som än idag fyller en viktig funktion. Han eller hon ska vara både Stiftelsens och samhällets representant och ska spegla närings- och arbetslivet inom Stiftelsens verksamhetsområde. Förtroenderådens erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är viktiga för att Stiftelsen ska kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på.

En annan betydelsefull roll för förtroenderåden är att vara ambassadörer för Stiftelsen genom att såväl fånga upp synpunkter som att sprida kunskaper om Stiftelsen och dess verksamhet inom sitt nätverk.

Förtroenderåden utses av stämman och ska ha en geografisk spridning som speglar Stiftelsen Gripens verksamhetsområde (kommunerna Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga).

Läs mer om våra förtroenderåd här.

 

Valberedning

Valberedningen består av en person från var och en av de kommuner som utgör Stiftelsens Gripens verksamhetsområde. Det är förtroenderåden som utser ledamöter i Valberedningen.

För mandatperioden 2017-2018 har Valberedningen följande sammansättning:

Anders Hansson
Mats Johansson
Kjell-Göran Nilsson
Berit Rosvall
Jan-Olof Sewring