Parkouranläggning på gång i sommar

2018-03-03 – Parkouranläggning på gång i sommar – så ska den se ut.

Efterlängtad och lätt försenad har Skånes Fagerhults kommande idrottsanläggning nu tagit konkret form. Innan sommarhalvåret tar slut ska den kunna bli klar. En ansökan om att bygga den 500 kvadratmeter stora parkouranläggningen nära den gamla stationsbyggnaden i Skånes Fagerhult är nyligen inlämnad till samhällsbyggnadsnämnden. Nu återstår bara en del teknisk projektering, säger projektledare Mikael Ströbäck på Örkelljunga kommun.

– Idag är platsen en rest av en gammal perrong. Man får mer nytta av den här parken så här. Det här blir en grej till, som inte konkurrerar med andra saker man kan göra där.

Anläggningsarbetet ska påbörjas under våren 2018, så snart som det finns ett beslut om marklov.

Föreningsutvecklare Mattias Persson är mycket nöjd med hur utformningen blivit.

– Jag tycker att arkitekten fångat upp tanken om den historiska platsen på ett jättebra sätt. Utifrån de parkouranläggningar jag sett ser det här rätt unikt ut, säger han.

De lokala föreningar som varit engagerade i planeringen har redan sett och godkänt skisserna, som kom till efter flera träffar. Tankar som kom fram där var bland annat att den skulle kunna användas av en bred målgrupp.

Från Örkelljunga kommun är sedan tidigare avsatt 1,2 miljoner kronor till anläggningen. Dessutom har Örkelljunga gymnastikförening sökt och fått 400 000 kronor från Skåneidrotten, 200 000 från stiftelsen Gripen och 75 000 Sparbanken boken i Skånes Fagerhult. Det är pengar som går direkt in i projektet.

Förhoppningen är nu att anläggningen ska stå klar redan i sommar.

– Den kommer att bli klar så att den kan användas när det fortfarande är varmt. Och vi ska jobba på ett ganska ambitiöst invigningsprogram, säger Mattias Persson.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy