Ansökan och villkor

Stiftelsen Gripen bidrar till utvecklingen i regionen. Detta sker genom att Stiftelsen ger anslag till projekt inom kommunerna Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Stiftelsen har sedan 2014 beviljat anslag för drygt 58 miljoner kronor till lokal utveckling.

Genom försäljningen av Sparbanken Öresund AB ökades Stiftelsens förmögenhet rejält, vilket innebär att anslagbudgeten ökat väsentligt.

Stiftelsens syfte är, att med den löpande avkastningen på sin förmögenhet dela ut anslag i syfte att främja främst infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur enligt sparbanksrörelsens grundtankar om att vara lokala.

Ansökningsförfarande

Ansökan om anslag sker via Stiftelsens ansökningsformulär, klicka här.
Ansökan ska bland annat innehålla en projektbeskrivning och ett ändamål. Sökt belopp anges och en ekonomisk kalkyl ska visas. Vi vill även ha en tidplan för projektet (start- och slutdatum).

Ansökningstid och beslut

Ansökningar som inkommer till Stiftelsen behandlas fortlöpande. Besked om beviljning eller avslag lämnas normalt inom 2-3 månader.
Besked om anslag beviljats eller ej lämnas skriftligen via e-post till den e-postadress som angivits i ansökan. Stiftelsens beslut kan inte överklagas. Motivering av beviljat eller avslaget anslag lämnas inte.

Logotyper

För att ladda ner vår logotype i olika format, klicka här.

Utbetalning av anslag

Begäran om utbetalning sker via rekvisition som erhålles i samband med beviljningen. Utbetalning sker när medlen behöver tas i anspråk för det beviljade ändamålet.

Återbetalning

Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om kostnaden för projektet understiger budget ska medel som inte förbrukats återbetalas till Stiftelsen.

Slutrapport

Slutrapport ska alltid lämnas in när projektet är genomfört.

Information enl GDPR (General Data Protection Regulation)

Stiftelsen lagrar information om en ansökan, vare sig den bifallits eller avslagits. Varje sökande har rätt att på begäran ta del av den lagrade informationen och också få rättelse av ev. felaktiga uppgifter.
Stiftelsen publicerar några av de beviljade anslagen med namn, foto och ändamål, bland annat i sin årsredovisning, på hemsidan och på sociala media. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas samtycke till att Stiftelsen får behandla personuppgifter enligt ovan.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy