Anslagspolicy

Stiftelsen Gripen lämnar ekonomiskt anslag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling och som främjar främst infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur.

Stiftelsen tar emot ansökningar löpande under året via Stiftelsens ansökningsformulär.

Vid större projekt är det viktigt att Stiftelsen får medverka i arbetet från start. Kontakta oss då gärna via telefon (för kontaktuppgifter se fliken kontakt).

Stiftelsen prioriterar projekt:

 • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling
 • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål
 • där sökanden gör en egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc)
 • som riktar sig till ungdomar
 • som gynnar bygden
 • som gör samhällsnytta

Stiftelsen prioriterar lågt/lämnar inte anslag till projekt med följande syfte:

 • Religion och politik
 • Driftsbidrag
 • Skattefinansierade projekt
 • Projekt med inslag av egennytta
 • Studier eller utbildning för enskild person oavsett nivå eller område
 • Resor av olika slag
 • Indirekta anslag, andra insamlingsstiftelser
 • Anslag till enskild
 • Jubiléer
 • Sponsring av enskild idrottsutövare, klubb eller evenemang
 • Ej vinstdrivande verksamheter
 • Utanför verksamhetsområdet

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av anslag lämnas inte.
Projekten ska slutföras enligt i ansökan inlämnad tidplan.

Stiftelsen kan på eget initiativ starta projekt.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy