Busfrön och gamla fröer kan få gro i hembygdsparken i Boarp

2020-09-12 – Förskola, lekplats och ett centrum för kulturarvsgrödor finns bland visionerna för framtidens hembygdspark i Boarp. Nu finns det dessutom pengar till de mest akuta arbetena på Ågegården.

Framtiden för Bjäre härads hembygdspark i Boarp kan bjuda på mycket nytt. Tidigare har Bjäre härads hembygdsförening efterlyst idéer och nu har tre visioner tagits fram. I samband med kulturarvsdagen på söndag den 13 september finns möjlighet att på plats i parken lyssna till de nya idéerna.

Visionsmässigt tittar man bland annat närmare på att starta en förskola i hembygdsparken.
– Det är två pedagoger från Laholm som vill se om det är möjligt, säger Ingrid Thuresson, ordförande i Bjäre härads hembygdsförening.
Det handlar i så fall om att skapa en förskola med natur- kultur-, hälso- och rörelseprofil.
– Platsen vi tittar på är Skorstensgården. Vi tittar på det tillsammans med Båstads kommun, säger Ingrid Thuresson.

En annan idé som väckts är att skapa en lekpark i hembygdsparken. Den lekplats som tidigare funnits på platsen har till stor del rivits.
– Vi har rivit det mesta men måste riva resten också. De som står bakom den här idén vill att en ny lekplats ska bygga på ett lärande. Det skulle bli en rörelselekplats, säger Ingrid Thuresson.

En tredje vision handlar om att på platsen skapa ett centrum för kulturarvsgrödor. I det fallet skulle hembygdsparken vara med och ge nytt liv åt gamla grödor.

– Det handlar om att plocka upp gamla fröer via Nordiska genbanken genom ett samarbete med SLU i Alnarp.

Hembygdsparken har 20 000 kvadratmeter mark och en del av den marken skulle det kunna odlas kulturgrödor på.

I samband med kulturarvsdagen på söndag finns hantverksutställare på plats samt ett mattorg. Även Gillis Jimheden finns i parken för att berätta om Bjäredräkten.
Museibyggnaderna och smedjan har öppet och sågverket visas. Under dagen väntar även en miniauktion samt skattjakt för barnen.

En glad nyhet för hembygdsparken är att renoveringen av Ågegårdens tak kan starta i höst. Pengarna för första steget av arbetet kommer från länsstyrelsen som bidrar med som mest 135 000 kronor samt ett bidrag för antikvarisk medverkan med drygt 22 000 kronor och Stiftelsen Gripen som bidrar med 15 000 i steg 1.

– Det här är något som är alldeles nödvändigt för oss, säger Ingrid Thuresson.

Hembygdsföreningen planerar att renovera andra delar av Ågegårdens tak under 2021-2022 efter fortsatt dialog med länsstyrelsen och Stiftelsen Gripen.

– Vi vill att parken ska vara en plats för alla.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy