Informationsträffar om DNA-märkning i Åstorp och Örkelljunga

2017-10-11 – Bidrag från Stiftelsen Gripen gör att invånare i bland annat Åstorp och Örkelljunga kan köpa DNA-utrustning billigare. Under hösten ordnas det flera informationsmöten om tekniken.

DNA-märkning innebär att man penslar med en genomskinlig vätska på föremål. Om de sedan blir stulna går de ofta att spåra tillbaks till ägaren.

Sedan i somras DNA-märker Åstorps kommun nyinköpt, lite dyrare tekniska utrustning. Men även privata initiativ har tagits: på två gator på Björnås har de boende gemensamt gått ihop och infört DNA-märkning. Samtidigt har de boende där efterfrågat mer engagemang från kommunens sida, som att till exempel informera invånarna om möjligheten.

Och nu är flera informationskvällar om tekniken på gång, där kommunen såväl som polisen finns på plats. Där kommer också ett företag som levererar DNA-märkning att finnas, samt representanter från Sparbanken Gripen. Stiftelsen Gripen har nämligen gett bidrag som gör att invånare i Åstorp, Örkelljunga, Höganäs, Ängelholm och Båstad kan köpa utrustningen billigare under en period.

Åstorps kommun går inte in med några egna pengar i projektet – det har man inte möjlighet till, säger Cecilia Selin som är kris-och säkerhetssamordnare i Åstorps kommun.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy