Ljust för finansiering av nya Hjälmsjöbryggor

2020-08-26 – Kommunen skjuter till pengar så att Naturarenan Hjälmsjön kan anlägga två nya flytbryggor utanför Hjälmsjöns rodd- och kanotcenter. Nu kan föreningen börja söka tillstånd.

I maj stod det klart att stiftelsen Gripen skulle bidra med 200 000 kronor till två flytbryggor av plast till Naturarenan Hjälmsjön. Nu ser det ut att bli ett ja till bidrag även i kommunstyrelsen, sedan arbetsutskottet nyligen enhälligt beslöt att skjuta till 100 000 kronor till projektet. Villkoret är att anläggningen får tillstånd och att ett avtal upprättas.
Med det är finansieringen i stort sett i hamn. Projektets totala budget ligger på runt 340 000 kronor.

Politikernas välvilja gläder projektledaren Henrik Malmros.
– Jag tycker det är fantastiskt i dessa tider. Jag räknar med att vi kan gå in själva med resten, genom sponsorer och kanske trimma kostnaderna lite, säger han.

Nu går Naturarenan vidare med ansökningar av bland annat strandskyddsdispens.
Bryggorna är tänkt att ligga närmast klubbhuset, samt i viken. De ska främst användas för att sjösätta båtar vid tävlingar, men är flyttbara.

– Vi hoppas också de ska kunna vara till glädje för andra arrangemang som flytande scen, säger Henrik Malmros.
Naturarenan Hjälmsjön samlar elva medlemsklubbar inom rodd och kanot, samt en hundklubb.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy