Kort om Stiftelsen

Stiftelsen Gripen är en av nordvästskånes största allmännyttiga stiftelse. Stiftelsens förmögenhet kommer regionens invånare till godo i form av anslag som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nordvästra Skåne. Stiftelsen Gripen har enligt sitt stiftelseförordnande två ändamål. I korthet innebär de att man med medel från sin förmögenhetsavkastning dels ska främja sparsamhet och dels dela ut anslag i syfte att främst främja infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde.

Styrelsens uppgift är att säkerställa att den förmögenhet som kunderna i Sparbanken Gripen/Öresund och deras föregångare byggt upp under generationer, stannar kvar i regionen och förvaltas på bästa sätt och att del av avkastningen går tillbaks till bygden.

 
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy