Historik

Sparbanken Gripen har sitt ursprung i en mängd sparbanker i nordvästra Skåne. Av dessa är Strövelstorps Sparbank, som bildades år 1853, den äldsta. Stiftelsen Gripen bildades i samband med att Sparbanken Gripen år 2003 ombildades till bankaktiebolag, Sparbanken Gripen AB.

År 2010 gick Sparbanken Finn, med säte i Lund, och Sparbanken Gripen AB samman och bildade Sparbanken Öresund AB, i vilken Stiftelsen Gripen ägde 22 % av aktierna. Under 2014 avyttrade Stiftelsen hela sitt aktieinnehav i Sparbanken Öresund till Swedbank.

Det är avkastningen på Stiftelsens förmögenhet som gör det möjligt för Stiftelsen att dela ut anslag. Första utdelningen skedde år 2011.

historik
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy