Rögle startar projekt för arbetslösa

2020-06-11 – Fler arbetslösa ska kunna delta i program för att komma närmare arbetsmarknaden. Grönvit hållbarhet startar nytt projekt för tre år framåt med hjälp av bidrag från Stiftelsen Gripen.

Vägvalet är namnet på projektet som ska hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden. Stiftelsen Gripen tillskjuter en halv miljon kronor till projektet, som drivs i samverkan mellan Rögle BK:s initiativ Grönvit hållbarhet och Ängelholms kommuns arbetsmarknadsenhet. Även regionens näringsliv ska engageras.

Målgruppen är långtidsarbetslösa, nyanlända och individer med nedsatt arbetsförmåga och projektstarten är satt till september 2020.

Grönvit hållbarhet startade för snart tre år sedan som ett miljöprojekt men har kommit mer att handla om att öka den ”sociala hållbarheten” i nordvästra Skåne.

Arbetsmarknadsenheten i Ängelholms kommun arbetar med program för flera olika grupper av arbetslösa, bland annat Step in och kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy