Satsning på märk-DNA ska hindra inbrott och öka tryggheten i fem kommuner

2017-09-14 – Fem kommuner, polisen, Swedbank och Stiftelsen Gripen gör gemensam sak i en ny märk-DNA-satsning.

Efter en inbrottsvåg startade Båstads kommun ett projekt för att få fler att använda märk-DNA, som ett sätt att få ner antalet inbrott. Informationsmöten genomfördes och man riktade blickarna mot Staffanstorp som genomfört ett stort projekt med DNA-märkning.

Under torsdagen stod det klart att Båstad tillsammans med Ängelholm, Höganäs, Åstorp och Örkelljunga ingår i ett nytt samarbete med Stiftelsen Gripen, Swedbank och polisen. Ett projekt som syftar till att få ner antalet inbrott i kommunerna.

– Det är en unik kraftsamling där vi erbjuder alla hushåll och företag i de fem kommunerna att köpa ett märk-DNA-paket till halva priset, säger Mats Nilsson, ordförande för Stiftelsen Gripen.

Totalt uppskattar Mats Nilsson att det finns i storleksordningen 50 000 hushåll i kommunerna och även företag är välkomna att köpa märkningspaket. Priset uppgår till 349 kronor (normalpris är 699 kronor). Märkningspaketen går att köpa genom hemsidan gripen.se eller i samband med de informationsträffar som ska hållas i kommunerna. Erbjudandet gäller fram till den siste november.

– Förra året hade vi 20 inbrott i september i Båstads kommun. Kommunen är trygg på många områden men just när det gäller inbrott har vi stuckit ut. År 2016 var vi den fjärde mest inbrottsdrabbade kommunen per invånare, säger Båstads kommunalråd Bo Wendt(BP).

En förhoppning är att de fem kommunerna framöver ska kunna kalla sig DNA-kommuner men då måste ett antal hushåll och företag först skaffa märk-DNA.

– Det här är en chans att försvåra för buset så det var naturligt för oss i Ängelholm att hoppa på projektet. Det viktiga är att göra en kraftsamling. Ju fler vi är som gör det desto bättre, säger Ängelholms kommunalråd Lars Nyander (S).

Mats Nilssons förhoppning är att 15–20 procent ska välja att köpa ett märkningspaket.

Märk-DNA är en osynlig vätska som kan upptäckas med UV-ljus. Vätskan penslas på och är unik för varje märkningspaket. Den registreras även i ett internationellt register som knyter ägaren till objekten.

– Det som orsakar störst otrygghet är rädslan att drabbas av inbrott. Jag har varit polis i snart 40 år och det som avskräcker är larm, lås, belysning, grannsamverkan och märk-DNA, säger Axel Johansson, kommunpolis i Båstad och Örkelljunga.

Just bostadsinbrott är ett av de brott där de som drabbas ofta tar väldigt illa vid sig. Han ser märk-DNA som något väldigt viktigt i polisens verktygslåda.

– Vi får möjligheten att spåra gods. Det går att leda fram till var det kommer ifrån, säger Axel Johansson.

Och han ser i sitt arbete att DNA-märkning fungerar.

– Så sent som i förra veckan återfanns en motorsåg i Klippan som var märkt. Det fungerar, säger han.

Enligt Axel Johansson ligger Båstad, Höganäs och Åstorp enligt Brottsförebyggande rådets statistik bland landets tio värst utsatta kommunerna när det kommer till inbrotts- och tillgreppsbrott. Ängelholm och Örkelljunga finns bland de 50 mest drabbade.

– Vi hoppas att det här ska sprida sig till andra kommuner, säger Mats Nilsson.

Märk-DNA-projektet är det första brottsförebyggande projekt som Stiftelsen Gripen engagerat sig i.
På webbplatsen används cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår personuppgifts- och cookiepolicy, se policy