Paul Jönska Gården

Ansiktslyftning på Paul Jönska Gården

Nya skorstenar, målning och översyn av alla hängrännor. Just nu pågår den mest omfattande renoveringen av Paul Jönska gården.

Det är bråda dagar på den byggnadsminnesförklarade Paul Jönska gården – en gammal skeppargård där tiden stått stilla sen slutet av 1800-talet.

De två målarna Anders Jönsson och Pontus Heideman är i full fart och förser träytor med linoljefärg. För det duger inte med några halvmesyrer när gården ska renoveras.

Renoveringen är ett resultat av den vårdplan som byggnadsantikvarie Caroline Ranby tagit fram.

– Länsstyrelsen kräver en vårdplan och när den gjordes upptäckte vi att det var förskräckligt mycket som behövde göras, säger Ann-Britt Strufve, ordförande i stiftelsen som äger gården.

Stiftelsen har inga egna pengar. Men har lyckats att finansiera renoveringen dels genom att söka pengar ur fonder och via länsstyrelsen.

– Länsstyrelsen ställer upp med 250 000 kronor och sen har vi ansökt om pengar ur Gustav VI Adolfs fond och från Stiftelsen Gripen, säger Ann-Britt Strufve.

Ur kungafonden får man 100 000 och från Stiftelsen Gripen 150 000 kronor.

– Sen har vi också fått en privat donation. Grannfrun betalar för flaggstången och det är vi glada för.

Främst handlar det om yttre underhåll. Gårdshuset har försetts med en ny skorsten och det själva skeppargården också få. Träytor har målats och alla hängrännor, stuprör och stupslag har setts över. Även kuporna ska ses över.

– Vi har gjort vid grunden också och så har vi ny utsmyckning på taknocken.

Det är längesen senast gården fick ett ansiktslyft.

– Det är 15-20 år sen vi gjorde en större renovering.

All renoveringen sker under antikvarisk tillsyn.

– Det ska vara ordentligt gjort och det blir inga lätta lösningar.

Innan högsäsongen inleds är renoveringen klar.

– Den 15-16 juni är vi med på Trädgårdsrundan. Sen börjar säsongen till midsommar.

Nästa år hoppas Ann-Britt Strufve på en invändig renovering. Framför allt behövs en tillsyn av skorstenen som vittrar.

– Vi funderar på att söka mer pengar nästa år. För det gäller att följa antikvariens plan.

Rulla till toppen