Om Stiftelsen

Kommunkarta Stiftelser Skåne
Sparbanksstiftelser i Skåne

Sparbanken Gripen har sitt ursprung i 19 sparbanker i nordvästra Skåne. Av dessa är Strövelstorps Sparbank, som bildades 1853, den äldsta.

Sparbanken Gripen ombildades till bankaktiebolag 2003 och i samband med det bildades Stiftelsen Gripen.

År 2010 gick Sparbanken Gripen AB och Sparbanken Finn samman och bildade Sparbanken Öresund AB, vari Stiftelsen ägde 22 % av aktierna. Under 2014 avyttrade Stiftelsen hela sitt aktieinnehav i Sparbanken Öresund till Swedbank. Köpeskillingen som Stiftelsen erhöll i samband med försäljningen är det som möjliggör för Stiftelsen att dela ut anslag.

Stiftelsens syfte är att, med den löpande avkastningen på sin förmögenhet, dela ut anslag i syfte att främja främst idrott, kultur, utbildning, forskning eller infrastruktur enligt sparbankens grundtankar om att vara lokala.

Styrelsens uppgift är att säkerställa att den förmögenhet, som kunderna i Sparbanken Gripen och dess föregångare byggt upp under generationer, stannar kvar i regionen och förvaltas på bästa sätt samt att en del av avkastningen går tillbaka till bygden.

Rulla till toppen