Diabetes Ninja

App till barn med diabetes – Diabetes Ninja

Satsning på app för barn som drabbats av diabetes!

Att drabbas av diabetes typ 1 förändrar livet inte bara för barnet utan även för föräldrar och andra i barnets omgivning.

Appen DiabetesNinja togs fram för något år sedan för att underlätta vård och kontroll. Med hjälp av stöd från Stiftelsen Gripen och övriga sparbanksstiftelser i Skåne har appen nu vidareutvecklats med bl a streckkodsavläsning av matvaror för att underlätta beräkning av insulintillförsel. Appen har också anpassats för att barnen själva lättare ska kunna använda appen.

Att leva med diabetes är en stor utmaning både för barnen och deras familjer. Det känns bra att få hjälpa till att vidareutveckla något som kan stötta barnen i deras vardag.

Rulla till toppen