Bikepoints

För att stärka Bjärehalvön och Hallandsåsen som cykeldestination kommer Båstads kommun att skapa ett antal s k bikepoints. En bikepoint är en mötesplats för cyklister där det ska finnas parkeringsmöjlighet, toalett, cykelpump, enklare verktyg, tillgång till dricksvatten, informationstavla och cykeltvätt. Kommunen kommer även sätta upp informationsskyltar i nio frekvent använda backar på Hallandsåsen.

Rulla till toppen