Förslövs Bygdegård

Bygdegården i Förslöv rustas upp

Bygdegården i Förslöv har anor från 1950-talet. I början av 1980-talet byggdes den ut och renoverades delvis. Nu har tidens tand skavt på byggnaden och renovering behövs. Till detta har bygdegårdsföreningen fått 800 000 kronor från Stiftelsen Gripen.

I bygdegården finns i dag förskolan Lyckohällan, Capios vårdcentral och restaurang Ellis.
– Restaurangen lockar mycket folk och alla de ser hur illa det är på vissa håll. Det är mycket som nu behöver ses över. Taket ser inte kul ut och på vissa ställen läcker det, säger Birgitta Nilsson, ordförande i Förslövs Bygdegårdsförening.

Styrelsen med Birgitta i spetsen lägger mycket tid och energi på föreningen och byggnaden.
– Bygdegården är en mötesplats mitt i Förslöv för både gamla och unga. Syftet med renoveringen är att bevara huset till kommande generationer och då måste skalet vara helt.

Föreningen samlade vilka som är de viktigaste och mest akuta åtgärderna, kostnadsberäknade dessa och skickade en ansökan om bidrag till Stiftelsen Gripen.
– Det gällde omasfaltering, målning av huset och reparationer på tak, ny värmereglering och lite andra saker. Vi fick inte allt vi sökte men mer än vi faktiskt vågade hoppas på.

Stiftelsen Gripen har gjort många insatser för Bjäre genom åren.

– Det känns mycket bra för Gripen att kunna stötta med ett bidrag för Bygdegårdens bevarande. Pengarna är avsedda för investeringar i fastigheten vilket är nödvändigt. Vi vet att dessa lokala mötesplatser betyder oerhört mycket för många människor, gamla som unga. Vi hoppas och tror att dessa Bygdegårdar skall vara bidragande till att mindre samhälle inte bara överlever utan även fortsätter utvecklas. Deras aktiviteter gör att Förslöv som by lever bra mycket mer, till exempel bio för de minsta, studiecirklar, måndagsträffar pensionärer, fredagsmys för familjen med mer. Tyvärr är så klart dessa aktiviteter mycket begränsade under dessa Corona-tider, säger Mats Nilsson från Stiftelsen Gripen.

– Vi tackar stiftelsen för det generösa bidraget! Utan dessa pengar hade vi inte haft en möjlighet att göra detta nu. Vi har tappat intäkter under coronapandemin på grund av uteblivna uthyrningar, säger Birgitta.

Delar av renoveringarna kommer sätta igång innan årsskiftet men det mesta blir gjort nästa år.
– Vi har lockat några lokala entreprenörer och det är kul, då blir det fler som får ta del av bidraget på ett lokalt plan, avslutar Birgitta.

Efter coronarestriktionerna hoppas de kunna locka fler att nyttja lokalerna i huset som då är finare än idag.

Rulla till toppen