Clowner teaterföreningen Visit

Clowner på demensboende

Clowner från teaterföreningen Visit besöker demensboenden i Ängelholm och Höganäs kommuner. Med glädje och lyhördhet använder de hela den artistiska förmågan för att känna in dagsformen hos dem de möter. Clowners språk bygger på improvisation och når både dem som inte behärskar svenska språket och dem som på grund av sjukdom förlorat det.