SPF Seniorerna Båstad digital utbildning

De kämpar mot ofrivillig ensamhet bland äldre på Bjäre

Ofrivillig ensamhet bland äldre är något som måste tas på allvar. Det menar pensionärsföreningen SPF Seniorerna Båstad Bjäre som startat en kampanj för att motverka ensamheten.

Allting pekar uppåt för SPF Seniorerna Båstad Bjäre. Under förra året ökade medlemsantalet med 100 personer och ligger i dag på cirka 750 medlemmar. För några månader sedan började föreningen även använda Bjärupsgården på Agardhsgatan för sina aktiviteter.

I vårprogrammet återfinns nyheter som jazz på Scalabiografen bland mycket annat. Totalt handlar det om ett 30-tal evenemang allt som allt. På Scalabiografen kommer det även att bli visningar av klassiska filmer.

Från SPF:s sida ser man att ett arbete behöver göras för att nå de äldre som är ofrivilligt ensamma. Ett problem som kan vara utbrett, men det är svårt att veta hur många som är drabbade eftersom de som sitter själv kan vara svåra att nå.
En satsning från föreningens sida är att ha utbildningar i hur smarta telefoner fungerar och hur man använder dem.
– När vi gör utskick ser vi att 250 av våra 750 medlemmar saknar mejladress, säger Gunilla Linghoff, ordförande SPF Seniorerna Båstad Bjäre.

Att ha tillgång till och kunna använda exempelvis en dator eller en smart telefon är viktigt i dagens samhälle. SPF har fått 50 000 kronor i bidrag från Stiftelsen Gripen för att kunna ge fler utbildning i mobiltelefonens användningsområden.

– Vi vill nå dem som inte kan sin telefon. Utvecklingen har gått för fort, säger Gunilla Linghoff.
Den nya tekniken erbjuder fler sätt än tidigare att hålla kontakten med anhöriga och andra. Något som många äldre missar eftersom de kanske inte har en smart telefon eller en dator.
– När man var frisk så kanske man flyttade hit men nu har man familjen på långt avstånd. Då kan du ändå ha kontakt, säger Gunilla Linghoff.

Från föreningens sida pekar man på att det underlättar att ha en telefon om man behöver köpa bussbiljett och att det kan vara svårt att parkera i vissa städer om man inte betalar genom en app.

SPF vill locka fler att komma till deras träffar och aktiviteter. Exempelvis har man ”Bara vara”-träffar på Bjärupsgården på onsdagar och torsdagar dit alla pensionärer är välkomna.

– Det finns inget tvång att bli medlem, säger Gunilla Linghoff.

För henne och Karin Aurell Paulsson, som är ansvarig för föreningens program, är det viktigt att kunna erbjuda aktiviteter och träffar som passar alla.
Båstads kommun har i besparingstider tagit bort mycket av det som brukar kallas socialt innehåll för de äldre.
– Kommunen har tagit bort underhållningen, säger Karin Aurell Paulsson.

Rulla till toppen