Ängelholmsmodell sprids till fler kommuner

Aktivitet förebygger tog nyligen hem utmärkelsen Årets peppare. Nu ska Maja Arvidsson arbeta för att sprida Ängelholms modell till fler kommuner.

Maja Arvidsson, grundaren och eldsjälen bakom Aktivitet förebygger, beskriver tiden efter prisutdelningen på Idrottsgalan som omtumlande.

– Det är många känslor som kommer på en gång, säger hon.

Framgångarna på riksplan har fått andra kommuner att få upp ögonen för Ängelholms koncept och Maja Arvidssons telefon har gått varm sedan dess. Många har hört av sig för att höra hur Ängelholm gjort när det kommer till att aktivera barn och unga, samtidigt som utanförskap motverkas.

Aktivitet förebygger startade 2009 och är en verksamhet som innebär att eleverna i årskurs 4 och 6 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Allt som allt handlar det idag om cirka 500 elever. Totalt är 25 föreningar involverade.

Den obligatoriska delen på skoltid har på grund av pandemin varit pausad ett tag men efter sportlovet ska den igång igen. Just pandemin och det stillasittande och den isolering den inneburit ger extra drivkraft i arbetet.

– Hälsofrämjande och förebyggande insatser är viktigare än någonsin, säger hon.

Även After school-verksamheten som lockar unga till rörelse drar igång efter lovet. Den verksamheten vänder sig till elever på mellanstadiet och erbjuder barnen att prova på olika idrottsaktiviteter en gång i veckan. After school inom kulturområdet kommer också att starta.

– En viktig del i det vi gör är att skapa fler mötesplatser, säger Maja Arvidsson.

Hon ser exempelvis att det finns det hon beskriver som en problematik när det kommer till dataspelande hos framförallt killar.

– En del väljer att sitta vid datorn istället för att träffa vänner. Man väljer bort de fysiska mötena och fysisk aktivitet. Det är viktigt att hitta en balans, säger hon.

Aktivitet förebygger hjälper även barn att komma in i föreningslivet. Då handlar det om att exempelvis stötta med medlemsavgifter, lägeravgifter eller utrustning. Förra året slussades 100 barn in i föreningsverksamheter – barn som förmodligen inte skulle kunna vara med i en förening annars. Detta görs i samarbete med Stiftelsen Gripen.

– Barn ska känna sig inkluderade och få samma chans till utveckling, säger Maja Arvidsson som pekar på att ett bra ledarskap är en viktig del i just det.

Förhoppningen från Aktivitet förebyggers sida är att man genom att anställa ska kunna nå fler.

Som hon ser det är det helheten som gör att Aktivitet förebygger fungerat så bra.

– Vi har med skola, socialtjänst, civilsamhälle och näringsliv, säger Maja Arvidsson.

Att dessutom få med politiken har visat sig vara avgörande.

Nytt för Maja Arvidsson blir att hon framöver lägger 20 procent av sin arbetstid på regionnivå.

– Jag ska arbeta med att sprida vår modell till andra kommuner i Skåne. Jag ska inspirera och uppmana andra kommuner att våga satsa, säger hon.

Rulla till toppen