Eket får nygammal mötesplats

Nyligen beviljades Örkelljunga kommun pengar för att anlägga en ny mötesplats i Eket. Tanken är att platsen ska kunna erbjuda något för alla åldersgrupper.

I dagarna har Örkelljunga kommun beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden för att skapa en ny mötesplats i Eket. På den nya rekreationsplatsen ska både gamla och unga kunna umgås i en attraktiv miljö.

Mötesplatsen ska anläggas invid idrottshallen och planer finns för bland annat en boulebana, ett utegym och en hinderbana för barn.

– Hinderbanan är ett önskemål från barnen i skolan som vi pratat med, men tanken är att här ska finnas något för alla åldrar, säger kultur- och fritidschefen Caroline Arvill.

Byggandet av Mötesplats Eket påbörjas under sommaren och beräknas färdigt under 2022.

.

– Området används ju redan idag som rekreationsområde, bland annat finns här en grillplats. Vad vi gör är att gå in och förstärka och förbättra den miljö som redan finns, säger Caroline Arvill.

Mötesplats Eket är ett samverkansprojekt mellan Örkelljunga kommun och föreningarna Ekets GOIF och Ekets framtid. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Stiftelsen Gripen och Örkelljunga kommun.

Den beräknade kostnaden för mötesplatsen är 1,5 miljoner kronor, varav ungefär 900 000 är ett bidrag från Leader. 200 000 är bidrag från Stiftelsen Gripen och resterande 400 000 hamnar på Örkelljunga kommun.

– Vi är oerhört glada över att vi nu kan förverkliga projektet i Eket. Den nya mötesplatsen kommer ge kommuninvånarna en fantastiskt fin utemiljö att använda och umgås i och innebär en positiv utveckling för samhället, säger Caroline Arvill.

Rulla till toppen