Äldre dam

Elcyklar till LSS- och äldreboende

3 milj på LLS- och äldreboende − Stiftelsen Gripens största satsning någonsin!

Stiftelsen Gripen gör sin största satsning någonsin och vi känner stor glädje och stolthet över projektet “Alla har rätt till vind i håret”. Tillsammans med kommunerna i vårt verksamhetsområde genomför vi nu detta projekt för våra medmänniskor på LSS- och äldreboende. ”Vi är mycket tacksamma för gåvan. Cyklarna ger våra vård- och omsorgstagare en fantastisk möjlighet att komma ut i samhället och samtidigt andas lite frisk luft, och känna vinden i håret. En cykeltur skänker innehåll i vardagen och gör gott för både kropp och själ” säger Emma Pihl, Vård och omsorgschef Båstad Kommun.

Det handlar om hälsa, glädje och gemenskap när vi nu satsar hela 3 miljoner på en ny möjlighet för ca 2000 äldre och funktionshindrade att få byta miljö, komma ut och känna vinden i håret.

Hur?

Gripen har erbjudit LSS- och äldreboende inom sitt verksamhetsområde*, både privata och kommunala, möjligheten att beställa specialanpassade, eldrivna parcyklar och/eller tvillingcyklar. Det handlar om totalt ca 70 boende och 40 elcyklar. Vi har tillsammans med boendena provat ut olika elcyklar och undersökt möjligheterna med de olika modellerna.

Parcykeln är en cykel för två personer där man sitter bredvid varandra och en sköter styrning och bromsning. Man väljer om pedalrörelsen ska vara frikopplad eller sammankopplad. På det sättet får de som kan, vara med i rörelsen och hjälpa till med kraft om man så önskar. Om man inte alls kan röra benen monterar man en fotbrygga istället.

Tvillingcykeln kallas också “taxi-cykel” och liknar en cykel-rickshaw. Två personer sitter fram och får skjuts av anhörig/vårdare/ledare, och får möjligheten att känna vinden i håret, även om man inte har möjlighet att vara fysiskt aktiv. Dessa cyklar ger många människor en ny möjlighet att komma ut i naturen, komma ut på stan eller kanske köra förbi kvarteren där man bott som ung.

Vi investerar gärna i glädje och hälsa

Förutom det självklara att få frisk luft och njuta av vind i håret, så ger det mer rörelse i vardagen, flera upplevelser och stor glädje. Ett av kriterierna för att få en cykel har varit att boendet ska ha minst 20 vårdplatser, eller att fler boende går ihop och “delar” på en cykel. Anledningen till detta krav är att cykeln ska användas mycket och att investeringen gynnar så många som möjligt.

Med tanke på hur positivt bemött vår idé blivit ute på boendena så ser vi fram emot att detta i längden ska bidra till bättre hälsa och välmående i vår bygd, hos de kanske allra mest behövande.

* Stiftelsen Gripen verkar i kommunerna *Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga och stöttar projekt som gagnar utvecklingen i bygden. Läs mer om oss på www.gripen.se.

Rulla till toppen