Båstad Taekwondo

Elektronisk utrustning till Båstad Taekwondo

Nytt inom Taekwondo är att viss del av utrustningen ska vara elektronisk med sändare och mottagare inbyggda i utövarens utrustning. Vid tävlingar/läger måste varje aktiv ha en egen utrustning, vilket är en stor kostnad för medlemmen. Båstad Taekwondo har därför köpt in ett antal utrustningar som klubbens medlemmar kan låna.

Scroll to Top