Glada Hudikteatern

En övning i mångfald ska föra elever samman

Sedan i höstas har skolelever runt om i Ängelholm varit med i en satsning som ska främja fördomsfrihet och öppenhet mot olikheter.

Det är Glada Hudik-teatern som ligger bakom projektet ”Barn föds inte med fördomar”, som genom medel från Stiftelsen Gripen kunnat genomföras i Ängelholm. Ett av syftena är att få barn att möta olikheter och förhoppningen är att alla människors lika värde ska sitta i ryggraden hos alla barn.

– Totalt 50 000 elever har varit med över hela landet under åren. Vi vill att det blir ett mer inkluderande samhälle och barn är mer mottagliga för intryck i mellanstadiet. Fördomar är inte något som de föds med utan det kommer från vuxna, säger Peter Hallberg som är projektledare på Glada Hudik-teatern.

En av skolorna som varit med i projektet, som började på höstterminen, är Ängelholms Montessoriskola. Där har årskurs 3–5 varit delaktiga. Att vara med i projektet har fått klasserna att föras samman, menar läraren Jenny Melke. Bland annat har eleverna tillsammans satt ihop regler för hur de ska vara mot varandra.

– Det rimmar exakt med vår likabehandlingsplan, att alla oavsett förutsättningar har en plats i samhället. Vi har även särskolan på vår skola och detta för klasser samman. Att de kan se varandras likheter och olikheter, säger läraren och fortsätter:
– Vi suddar ut gränserna för vad som ses som normalt eller inte normalt, det är det som är det fina med projektet.

Sigge Svensson och Inez Gartborn är två av femteklassarna på skolan.
– Vi har lärt oss att alla är lika mycket värda. Vi har fått göra goda gärningar, ge varandra komplimanger och hjälpa till om någon behöver det, säger de.

Nu pågår förberedelser för fullt inför en musikal som skolan sätter upp.
– Vi vill låta barnen skina och tar vara på deras idéer och kreativitet. Har man självförtroende och självkänsla så har man mindre behov av att trycka ner någon annan, säger Jenny Melke.

Rulla till toppen