Skånes Skolidrottsförbund

Fler unga ska utbildas till idrottsledare

För att utbilda ungdomar till idrottsledare och dra i gång skolidrottsföreningar vill Skånes skolidrottsförbund inleda ett samarbete med skolor i Ängelholm.

Förbundet har fått medel från Stiftelsen Gripen för att kunna dra i gång sin verksamhet även i Ängelholm. I dagsläget finns de i nio kommuner, i ett projekt startat år 2016. Syftet är att utbilda ungdomsledare som leder de yngre barnen, där ledarna är i åldern 12–16 år.

–Först och främst vill vi skapa mer rörelseglädje i skolan, det skapas trygghet och blir en gemenskap mellan åldrarna. Eleverna samlas runt föreningen som blir ett ansikte utåt, säger Martin Andersson som är verksamhetsutvecklare på förbundet.

I en skolidrottsförening är tanken att unga leder unga. Det kan vara i princip vilken fysisk aktivitet som helst, det viktiga är att barnen rör på sig, menar förbundet. Det läggs inte heller fokus på vinnare och förlorare utan att alla får möjlighet att delta och känna gemenskap.

Att ungdomar i tidig ålder får möjlighet att gå en ledarutbildning skapar dessutom ett ansvarstagande i tidig ålder, menar Martin Andersson.
–De växer som människor och det skapar en samhällsmedborgare i ett tidigt skede där man får vara hörd från början. Ungdomarna får sitta i en riktig styrelse som är registrerad, allt är på riktigt, säger han.

Tanken är att få i gång en pilotförening kopplad till en skola till hösten och Martin Andersson hoppas få kontakt med en skola som vill prova på detta.
–Förhoppningen är sedan att detta kan spridas till alla skolor i Ängelholm. Det är kostnadsfritt för skolor men någon extraresurs från skolan som kan ha lite ansvar för det behövs, det behöver inte vara idrottslärare men någon som kan vara pedagogisk föreningsutvecklare, säger Martin Andersson och fortsätter:

–Det ska vara kostnadsfritt för barnen så att ingen blir exkluderad.

Rulla till toppen