Food Evolution

Food Evolution medvetandegör barn och ungdomar

Food Evolutions projekt ”måltidsutveckling” syftar till att utbilda barn och ungdomar om vikten av råvaror och dess ursprung, göra dem medvetna om nyttig mat och därigenom förbättra hälsotalen. Man vill även förbättra det offentliga köket med fokus på skolmatsalar.

Ett första steg i detta projekt togs under företagardagarna på Lindab Arena där besökande barn kunde anmäla sig till ett matlagningspass. Där fick de lära sig var maten kommer ifrån och hur den bäst tillagas. Man anordnade även en föreläsning med temat offentlig gastronomi.

Scroll to Top