Satsning på barn & unga

Grönvit hållbarhet och EVS har under våren arbetat fram en projektidé som syftar till att erbjuda organiserade sommarlovsaktiviteter för barn i särskilt idrottssvaga områden. Som ett led i satsningen rekryteras aktivitetsledare från ungdomslagen i EVS respektive Rögle BK. Tre tjejer och tre killar kommer att leda aktiviteterna under handledning av vuxna ledare. Inför uppdraget utbildas de i ledarskap och förhållningssätt samt HLR.

– Vi är otroligt glada över att kunna realisera den här idén, säger Jacqueline Magnusson, Verksamhetsansvarig för Grönvit hållbarhet. Vi vet att pandemin har medfört en kraftig minskning av idrott och att idrottsföreningar över hela landet har tappat ett stort antal barn och ungdomar. Med den här satsningen kan vi bidra lokalt genom att ge barnen en rolig och fartfylld start på sommarlovet och samtidigt ge ungdomarna en värdefull arbetslivs-erfarenhet.

Fredrik Tågsjö, sportchef i EVS, är glad över samarbetet och fyller i:

– Här får vi chansen att ge tillbaka till Ängelholm genom att erbjuda unga ängelholmare meningsfulla sommarlovsaktiviteter och samtidigt introducera andra lite äldre ungdomar i arbetslivet. Att satsa på unga ledare är viktigt ur så många perspektiv, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Fredrik.

Stiftelsen Gripen verkar för en positiv utveckling i samhället och är medfinansiärer till projektet som kommer att genomföras under två veckor i juni.

– Vi ser att projektet kommer leda till meningsfulla aktiviteter både vad avser jobb men även gemenskap via idrott. Vår förhoppning är att detta ska skapa bättre möjligheter i framtiden för de ungdomar som har möjlighet att deltaga. Allas vår ambition är att alla ungdomar skall ha något meningsfullt att göra vilket förhoppningsvis stärker dem inför framtiden, ingen skall behöva känna sig utanför. Kan projektet i slutändan leda till att fler ungdomar hittar in i föreningslivet är det ett extra plus, säger Mats Nilsson, VD för Stiftelsen.

– Det är glädjande att två föreningar i vår region samverkar kring de här frågorna. Detta är två framgångsrika och välskötta idrottsföreningar vilket borgar för att man kommer kunna genomföra det på ett mycket bra sätt.

Projektet kommer att erbjuda varierande idrottsaktiviteter men även olika samarbetsövningar och tävlingsmoment. Aktiviteterna riktar sig till barn 10-13 år och har plats för 72 deltagare fördelat på tre grupper, som var och en har tre dagars sammanhängande aktivitet. Aktiviteterna genomförs utomhus.

– Att säkerställa projektet ur ett smittskyddsperspektiv har varit vår högsta prio. Vi tar med oss kunskap och erfarenhet från våra ungdomsverksamheter och kommer till exempel att jobba med mindre, statiska grupper under hela projektet för att säkerställa ett smittsäkert genomförande, säger Jacqueline.

Information om datum, grupper och anmälan kommer att publiceras på roglebk.se under v 18.

Rulla till toppen