Clownronden

Clownronden har sedan 2001 regelbundet besökt barnklinikerna i Skåne. Clownerna som besöker sjukhusen är alla professionella och specialutbildade. Sjukhusclownerna är en integrerad del av vårdprocessen. De kan ge distraktion under provtagningar, uppmuntra barnet att äta, att ta medicin eller bara ge en stunds avlastning under sjukhusvistelsen. Fokus ligger alltid på att se, lyssna och känna in stämningen i rummet för att på så vis hitta vägar för att skapa kontakt och förtroende. Clownerna kan i bästa fall ge en mycket effektiv stress- och smärtlindring – nämligen skratt!

Rulla till toppen