Byamor

Invandrarkvinnor blir samhällsguider i Byamor

I projektet Byamor utbildas invandrarkvinnor till samhällsguider för att på frivillig basis sprida samhällsinformation till familj, släkt, vänner och andra nyanlända på bostadsorten.

Projektet ger kvinnorna möjlighet att inhämta kunskap om samhället som är svår att få på annat håll. Denna kunskap sprider de sedan vidare till andra nyanlända och får på så sätt ett ökat engagemang och förståelse för det svenska samhället. Det resulterar också i att öka inkluderingen av nyanlända i vårt samhälle.

Kvinnorna får bättre kunskap i svenska språket och ökat självförtroende, vilket i sin tur kan leda till att kvinnorna får arbete, praktikplats eller söker sig till studier på högre nivå.

Scroll to Top