Långt till ungdomsmottagning för Åstorps ungdomar

Åstorp är en av många skånska orter som saknar en ungdomsmottagning. Nu kommer RFSU att satsa extra i kommunen. Något som välkomnas av skolsköterskorna som dagligen möter elevernas funderingar och frågor.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har kartlagt skånska kommuner och gjort en behovsanalys. Bland annat har distansen till närmsta ungdomsmottagning ingått i analysen och vilka konsekvenser bristen av en fysisk plats kan leda till.

– Avsaknaden av en ungdomsmottagning kan bidra till försämrad sexuell hälsa bland unga, säger Tove From som är kommunikatör på RFSU i Malmö.

För ungdomar i nordvästra Skåne är Helsingborg och Ängelholm de orter som erbjuder en fysisk ungdomsmottagning.

– I de städer eller samhälle där det finns ungdomsmottagningar är det en viktig plats för många ungdomar. De känner till vad det är för något och vad de kan få för stöd och vård, säger Tove From.

På internet finns olika plattformar, som till exempel den digitala ungdomsmottagningen umo.se. Det finns även chattar som kan erbjuda samtalsstöd och det går att beställa anonyma test.

RFSU har dock märkt att kunskapen kring de digitala plattformarna inte är lika stark.

– RFSU är ute mycket bland skolelever och informerar om sex och sexualitet. Vi befinner oss främst i Malmö, Helsingborg och Lund och därför söker vi nu finansiering för ett projekt för de orter som har långt till närmsta fysiska ungdomsmottagning, säger Tove From.

Stiftelsen Gripen har beviljat en del av pengarna till projektet som våren 2023 kan inledas i Åstorp.

– Genom detta kommer vi att kunna erbjuda skolor kostnadsfria upplysningspass och ta fram hänvisningar till de olika digitala resurserna.

Helen Norlin jobbar som skolsköterska på Hyllinge skola och kollegan Petra Kihlgren jobbar på introduktionsprogrammet på Björnekullaskolan. De får frågor varje dag från ungdomar.

– Eleverna tycker det är roligt att komma in och fråga. Jag har en skål med kondomer på mitt kontor och eleverna får en kondom för varje fråga som har med sex och relationer att göra, säger Petra Kihlgren.

De försöker att utbilda så mycket som möjligt, men känner också ett behov av att ibland vägleda vidare och ser då nackdelen med att det inte finns någon ungdomsmottagning i Åstorp.

– I den åldern jag har nu, 13 till 15 år, är många för unga att själva ta sig in till Helsingborg. Om de då inte vill berätta för föräldrarna blir det för lång väg för ungdomarna att söka hjälp, säger Petra Kihlgren.

– Det är ju inte bara frågor om sex och samlevnad, det finns så mycket som eleverna kan söka för, säger Helen Norlin.

Som skolsköterskor får de vägleda eleverna, men däremot inte skriva ut preventivmedel av något slag. De kan sakna stöd i de här frågorna och välkomnar satsningen från RFSU.

– På ungdomsmottagningen är de ju proffs. Bara det att komma till en mottagning där allting finns. Du kan komma in som transperson i väntrummet och se att där sitter en annan ungdom i samma roll, det ger trygghet, fortsätter Helen Norlin.

Vad är det som går förlorat när det inte finns en ungdomsmottagning i samhället?

– Välmående kids gällande sin sexuella hälsa, säger Petra Kihlgren.

Rulla till toppen