Läslust med Alfons Åberg

Läsning ger elever möjlighet att erövra ett rikt språk genom att stärka deras ordförråd och begreppsförståelse. På Rågenskolan i Åstorp har man satsat på att utveckla elevernas motivation och lust att läsa genom att ha ett värdegrundsarbete med Alfons Åberg-tema. Projektet avslutades med att samtliga 100 elever fick vars en egen Alfons Åberg-bok att sätta i bokhyllan hemma, som ett led i att främja läslust även utanför skoltid.

Rulla till toppen