Livräddarinsats från Stiftelsen Gripen!

I Sverige drabbas årligen mer än 6 000 personer ute i samhället av plötsligt hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa ut blod i kroppen vilket leder till hjärnskador redan efter 5 minuter och om ingen behandling startas inom 15 minuter så är chansen till överlevnad mycket liten.

Om fler hjärtstartare fanns i samhället, om fler var registrerade i hjärtstartarregistret, om fler via regelbunden HLR-utbildning lär sig använda dessa enkla apparater så skulle fler kunna överleva ett plötsligt hjärtstopp. Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman markant ökar chansen till överlevnad jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst.

Kedjan som räddar liv:
• tidigt larm till 112
• tidig hjärt-lungräddning (HLR)
• tidig strömstöt från en hjärtstartare
• professionell vård efter hjärtstopp

I ljuset av dessa uppgifter tycker Stiftelsen att satsningen på fler hjärtstartare i våra kommuner är en billig ”livförsäkring” och ett fint sätt att värna om invånarna.

Våra fem kommunerna (Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) har fått önska antal hjärtstartare de vill köpa in – totalt handlar det om ett 60-tal hjärtstartare. En satsning från Stiftelsen Gripen på ca 900.000 kronor.
Kommunerna kommer att placera ut hjärtstartarna i idrottshallar, gymnastiksalar och vid utomhusanläggningar mot att respektive kommun står för underhåll och den viktiga utbildningen.

Kika in på Sveriges Hjärtstartarregister för att få koll på var din närmaste hjärtstartare finns – Du kan rädda liv!
https://www.hjartstartarregistret.se

Rulla till toppen