Myltebäcken

Myltebäcken är ett av de största havsmynnande vattendragen på Bjärehalvön med en längd på ca 9 km. I Myltebäcken finns en äldre kraftverksdamm som inte använts på länge och som utgör ett vandringshinder för fisk. Genom att ta bort sediment som fyllt igen dammen och på så vis öka vattenflödet genom turbinrör och bottenutskov, kan fisken nu ta sig igenom kraftverket och vandra uppåt i bäcken.

Rulla till toppen