Boulebanor Förslöv

Nu ska det spelas boule i evinnerlig tid

Intill prästgården i Förslöv finns nu en ny boulebana med alla faciliteter som man kan behöva för att kunna spela och umgås ett par timmar. Ett femtiotal medlemmar i Svenska Pensionärsföreningen, SPF, firade att banan nu är på plats.

Under tre år har något fattats pensionärerna i Förslöv med omnejd. Tidigare hade de en boulebana på Bygdegårdens område men förändringens vindar har blåst över byn och fritidsnöjet fick stå tillbaka för annan utveckling. En av pensionärerna som varit mest drivande och aktiv med att få till en ny boulebana och ett trivselområde för pensionärsföreningen är Stig Andersson.

– Det är jättetrevligt, jag tycker det är så roligt att jobba för att göra folk glada, säger Stig som slitit hårt med nya boulebanan.

Ideellt arbete i föreningen verkar nästan te sig som ett nöje för Stig när han berättar hur turerna gått i arbetet med området.

– Vi hade bra planer och fick även mark upplåten från kyrkan, men så skulle vi ju ha pengar också för att kunna genomföra detta. Fantastiskt nog gick vår ansökan till Stiftelsen Gripen igenom på bara två veckor, säger Stig med värme och tacksamhet i rösten.

Christer Nordin är ordförande i SPF och tackar sponsorn samt framhåller sina vänners arbete.

– Det är en fantastisk samarbetsvilja i den här föreningen, det finns alltid krafter som ställer upp när man ber om hjälp med någonting. Stig Andersson och Lars Forsell har kämpat väl med området här intill prästgården, berättar Christer.

Efter bandklippning, trumpetspel, korv och kaffe höll kyrkoherde John Liljeblad ett invigningstal där han välkomnade till kyrkans område.

– Välkommen att umgås på prästamarken, här får ni vara på evinnerlig tid och inga avgifter, sa kyrkoherden med glimten i ögat.

Ann Katrin Werner Forsell är med i styrelsen i SPF. Vid invigningen av boulebanan har hon bekvämt slagit sig ner i en medhavd picnicstol. Hon lyfter gärna fram föreningslivet i SPF som gett henne goda erfarenheter.

– Jag anmälde mig direkt att vara med i föreningen när jag blev pensionär och det är så välgörande att träffas i dessa sammanhang. Till våra månadsmöten kommer det ett sjuttiotal varje gång men vi är faktiskt runt trehundra medlemmar i vårt upptagningsområde, förklarade hon innan det var dags för tårta i gröngräset.

Rulla till toppen