Ängelholmsgymnasterna

Nya redskap till Engelholmsgymnasterna

Engelholmsgymnasterna har under året ökat sitt medlemsantal rejält. Det ökade antalet träningsgrupper och gymnaster innebär att man behövt köpa in nya redskap för att kunna bibehålla, fortsätta och utveckla verksamheten ytterligare.

Scroll to Top