Kappelhamn, Hallands Väderö

Ny brygga i Kappelhamn

Backahill och Stiftelsen Gripen bidrar till bryggan! Viktigt för turistnäringen som håller bygden levande.

Det här är stort, menar Bengt Paulsson, förvaltare på Hallands Väderö, att fastighetsföretaget Backahill tillsammans med Stiftelsen Gripen griper in och visar vägen för hur samarbete mellan olika lokala aktörer kan gynna alla. Det här är en investering som kommer att gynna bygden lång tid framöver.

Det var i våras som bryggan i Kappelhamn på södra delen av ön stängdes av. Bryggan som är av stort värde för transporter till ön, men också för räddningstjänsten, har stått emot vind och vatten i många år, men nu är rasrisken för stor.

Torekov församling är ensam ägare till ön men ön får inga bidrag från kyrkan eller kommunen utan intäkterna kommer från de verksamheter som drivs på ön så som uthyrningsverksamhet, arrenden och olika avgifter. Tre förvaltare arbetar ideellt med alla frågor som rör ön.

Engagemanget för Hallands Väderö är stort här på Bjäre och ön räknas som ett av Skånes mest värdefulla naturreservat. Här finns bl a 220 rödlistade arter, 25% av landets hotade skalbaggar och 20% av landets hotade lavar. Ön är också viktig för det rörliga friluftslivet och många tiotusentals besökare kommer till ön varje år.

Privatpersoner och företag har genom åren bidragit till underhåll av Hallands Väderö genom att skänka pengar till Väderöfonden, men att renovera bryggan är en investering på ca 1,5 miljon kronor och det kräver resurser utifrån. Därför är Bengt Paulsson väldigt glad att Backahill och Stiftelsen Gripen tillsammans hörsammade behovet och nu bidrar med ett anslag på 700 000 kronor. Det finns också privatpersoner som öronmärkt sina gåvor till just Kappelhamnsbryggan, det värmer extra mycket, och vi vet att många bäckar små kan bli stora hav.

 Vi måste hjälpas åt att ta hand om våra gemensamma stora värden i kommunen, menar Erik Paulsson.

För att citera Erik Paulsson så säger både Anders Nelson, Backahill och Mats Nilsson på Stiftelsen Gripen att det är viktigt “att ge tillbaka till bygden”. Erik Paulsson själv instämmer leende och påpekar, som så många gånger förr, att det är viktigt att näringsliv, turistnäring och föreningar i kommunen samarbetar.

Idealet hade varit att sätta igång med renoveringarna i höst och vinter, så bryggan kan vara redo inför högsäsongen 2020.

Tyvärr drabbades det populära eventet “Torekov Open Water” av den avstängda bryggan, och deltagarna behöv-de gå 2 km från Sandhamn innan simningen, men vi de visade förståelse och såg det som ett unikt år med en liten extra utmaning.

Väderöfonden är en insamlingsfond för natur- och kulturmiljövård på Hallands Väderö. Fonden bidrar även till att upprätthålla verksamheten med drift och underhåll på ön. Fonden tar emot gåvor genom insättning på plusgiro 110154-2 eller swish 123 680 9735. Om du vill skänka till just detta projekt så märk gåvan med Kappelhamnsbryggan. Varmt tack!

Kontaktpersoner

Mats Nilsson
VD Stiftelsen Gripen
Tel 070 598 46 99

Anders Nelsson
VD Backahill
Tel 070 431 05 45
nelson@backahill.se

Bengt Paulsson
Bitr. förvaltare Hallands Väderö
Tel 070 965 47 92
bengt.paulsson@hallandsvadero.se

Rulla till toppen