Ninja

DiabetesNinja 2.0

En app för barn med typ 1-diabetes

Föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes släpper nu en uppdaterad version av sin diabetesapp med stöd av Stiftelsen Gripen och övriga sparbanksstiftelser i Skåne. Affärs- och IT-konsultföretaget Stratiteq fortsätter koordinera utvecklingsarbetet. 

DiabetesNinja, är en app för barn, deras anhöriga, förskola och skola vars syfte är att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes. I Sverige finns uppskattningsvis 50.000 personer med denna typ av diabetes, varav 7.000 är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes uppgår till 900 per år och har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag.

Ninja App

– Att leva med diabetes är en stor utmaning för både barnen och deras familjer. Det känns bra att få hjälpa till och vidareutveckla något som kan stötta dem i deras vardag, säger Mats Nilsson, VD på Stiftelsen Gripen.
Via appen DiabetesNinja kan barnet hålla koll på sitt blodsocker och få en tydlig översikt av sin blodsockerregistrering. Man kan enkelt söka fram olika livsmedel eller maträtter för att beräkna intaget av kolhydrater. Specifika händelser kan antecknas och sparas sedan i en logg. Barnet kan även dela sin information med sina kontaktpersoner så de blir upp-daterade på vad som händer under dagen. Vid varje registrering skickas en pushnotis till de personer som man valt att dela sin information med.

Genom ett examensarbete på Malmö Universitet har arbetsgruppen tagit fram ett nytt användarinterface som anpassats för att barnen själva lättare ska kunna använda appen. Nya funktioner såsom streckkods-avläsning av matvaror och en kunskaps-baserad tävling där barn och anhöriga kan lära sig mer om sjukdomen och själva bli DiabetesNinjor, kommer att förenkla vardagen och öka kunskapen hos alla berörda. Strukturen i appen har förenklats från både användbarhet och arkitektur, vilket i sin tur även underlättar för framtida uppdateringar.

Ladda ner appen via App Store eller Google Play. Du hittar instruktioner och användarvillkor på diabetesninja.se.

Rulla till toppen