Projekt 90+

Projekt 90+, gratis träning för äldre

Projekt 90+ innebär gratis träning under professionell ledning för kommunens 90-åringar och äldre. Syftet är att motverka ensamhet hos de allra äldsta samt att minska antalet fallolyckor genom att förbättra deltagarnas muskelstyrka, koordination och balans. Elever från vård- och omsorgsprogrammet finns med som hjälp och stöd och just att äldre och unga får en möjlighet att träffas är en viktig del av projektet.

Scroll to Top