Ransvik återfår sin forna glans

Klassiska badplatsen Ransvik ska rustas upp. Länsstyrelsen, Höganäs kommun och Stiftelsen Gripen gör gemensam sak och satsar tillsammans 700 000 kronor.

Den anrika badplatsen har fått ta mycket stryk under det senaste decenniets olika stormar, även erosionen har påverkat. En upprustning har länge stått högt på önskelistan både på kommunen och länsstyrelsen.

– Vi har lappat och lagat en del genom åren, men det behövs definitiv göras mer. Det är glädjande och positivt att vi nu hjälps åt med detta. Det kan bli väldigt bra, säger Daniel Åberg, platschef i Kullaberg.

– I synnerhet stormen 2011 förstörde mycket. Halva badplatsen slogs sönder. Efter det såg vi från länsstyrelsens sida till att det lades ny betong, men det blev inte så bra. Det behövs mer omfattande reparationer, fortsätter han.

Ransvik renoveras i samband med jubileumsåret 2021, då platsen firar 100 år. Men upprustningen ser inte ut att bli klar till kommande badsäsong, flera formella tillståndsprövningar måste först göras innan man kan sätta igång med själva renoveringen.

– Det vi ska göra är att återställa det som en gång varit. Lägga ny betong över stenarna och återställa badbryggan. Det är främst ute vid vattenytan som betongen är nedsliten, säger stadsmiljöchef Pär Ragvald.

– Vi ska också se över och försöka förbättra tillgängligheten på platsen. Det är inte bara en unik badplats, den är också väldigt populär och vi vill att den ska vara tillgänglig för alla.

För att rusta upp badplatsen har Höganäs kommuns näringslivsavdelning sökt och fått beviljat 200 000 kronor i bidrag från Stiftelsen Gripen. Därutöver bidrar länsstyrelsen med 250 000 kronor och Höganäs kommun med 250 000.

Totalt satsar man alltså gemensamt 700 000 kronor.

Rulla till toppen