Skyltar vid infarten upplyser buset om DNA-märkt område

Hösten 2017 sjösattes en kampanj för att få Båstadborna att DNA-märka sina värdesaker. Något som slagit väl ut och nu kallar sig kommunen för en DNA-kommun. Skyltar vid infarterna till tätorterna ska upplysa tjuvarna om detta.

Nu är det runt 2000 hushåll som har DNA-märkt sina saker vilket är en väldigt stor andel jämfört med andra kommuner.

– Vi ser hela detta projektet med alla inblandade som ett föredöme. Vad gäller just bostadsinbrott så kan inte polisen lösa allt själva. Vi kan inte förebygga alla brott utan man måste hjälpas åt och ta till de metoder som finns. DNA-märkning och grannsamverkan är effektiva metoder, säger Karim Ottosson, lokalpolischef Kulla-Bjäre.

Senare ska skyltarna vid infarterna kompletteras med skyltar i bostadsområden.
– Det är där som tjuvar åker runt och då ska de se att det finns gott om märkning i områdena. Skyltarna vid infarterna hoppas vi kunna byta ut mot lite större men då blir de bygglovspliktiga och det blir en längre process, förklarar Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

Efter årets första fyra månader så har det i Båstads kommun varit elva fullbordade inbrott och tre försök. Det är en rejäl minskning från tidigare år.

– Om vi skulle stoppa någon med DNA-märkt gods kan vi med våra UV-lampor direkt se detta och beslagta godset. Det kunde vi inte förr, förklarar Karim.

Stiftelsen Gripen sponsrade projektet genom att subventionera DNA-märkningskit. Halva kostnaden stod de för. Detta fick många i kommunen att nappa på erbjudandet. Även i Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga och Åstorp var Gripen inne och sponsrade DNA- kit.

– Genomslagskraften har varit klart starkast i Båstads kommun. I Höganäs blev det också väldigt bra gensvar men inte lika bra som i Båstad. Det beror nog på de insatserna vi gjorde tillsammans med Swedbank, polisen och kommunen, förklarar Mats Nilsson på Stiftelsen Gripen.

Kommunen och polisen har nu flera saker på gång för att förbättra tryggheten.

– Nu finns det en ny trygghetsmätning som vi ska ha som grund för vilka insatser som behöver göras. Snart börjar även vår nya säkerhetssamordnare som kommer intensifiera arbetet tillsammans med polisen. Vi kommer sätta upp fler övervakningskameror och förbättra belysning med mera, säger Johan Olsson Swanstein.

Polisen har begränsade resurser men försöker utnyttja dem så effektivt som möjligt.

– Vi kommer bland annat jobba med trafikkontroller. Det är inte helt ovanligt att vi där tar fast tjuvar, förklarar Karim.

Rulla till toppen